باورم نمیشه.مرتضی پاشایی مرد...اصلا باورم نمیشه


سنجــاق شده به : مرتضی پ
+ نگارش شده در :  93/08/23    نگارنده :  ArghavaN  | 

باورم نمیشه.مرتضی پاشایی مرد...اصلا باورم نمیشه


سنجــاق شده به : مرتضی پ
+ نگارش شده در :  93/08/23    نگارنده :  ArghavaN  | 

در تمام عمرم از وقتی همکلاسی و دوست داشتم کسی رو نداشتم که موقعی که کلاس تموم شد بگه : رسیدی اس بده مواظب خودت باش

بیا این بیسکوییت رو بخور تا برسی تو ماشین ضعف میکنیا.ناهار کم خوردی

عکس تمرینارو میفرستم برات."ن " برام فرستاده منم برات میفرستم

درباره اون پسره هیچی نگو به بچه ها.نخند بهش.احساس خوبی نسبت بهش ندارم.تو دردسر میفتی ها.

واز این قبیل حرف ها که ما شاید در حرف های مخاطبان خاص بگردیم و از نزدیک لمسش نکرده باشیم از زبان یک همزبان....

 


سنجــاق شده به : هیس, بدون سوال ونظر
+ نگارش شده در :  93/08/23    نگارنده :  ArghavaN 

آن روزی که مقرر شود آدم در واگن درجه یک و ادبیات در واگن حمل کالا مسافرت کند، دنیا نابود شده است.


سنجــاق شده به : صدسال تنهایی
+ نگارش شده در :  93/08/18    نگارنده :  ArghavaN  | 

نوشتن یا ننوشتن مرگ بر برادر بزرگ هیچ فرقی نمی کرد.به نوشتن دفتر خاطرات ادامه می داد یا نمی داد هیچ فرقی نمی کرد.پلیس افکار در هر دو حالت دستگیرش می کرد.حتی اگر یک کلمه هم روی کاغذ ننوشته بود باز هم جرم اصلی اش را که شامل تمام جرایم دیگر می شد مرتکب شده بود.به این جرم می گفتند:" جرم فکری ". جرم فکری چیزی نبود که برای همیشه بتوان آن را مخفی کرد.ممکن بود آدم برای مدتی یا حتی چندسال از دستشان فرار کند ولی دیر یا زود موفق به دستگیری اش می شدند


سنجــاق شده به : ۱۹۸۴
+ نگارش شده در :  93/08/15    نگارنده :  ArghavaN  |