هر آنچه از دل برآیــد به دل می نشیند!
وقتی باران دلش را زد,وقتی از باران خسته شد,آن وقت باید میمرد

+ تاريخ سه شنبه سوم شهریور ۱۳۹۴ساعت 19:55 نويسنده ArghavaN |