هر آنچه از دل برآیــد به دل می نشیند!
نمیدانم میشود روی حق وحقوق وبلاگی و نان ونمک واین حرف ها کسی رو حلال نکرد یا نه.ولی من میرم از اینجا وخیلی هم دلچرکین میرم.چون انگار از خونه خودم بیرونم انداختن...هیچوقت نمیخواستم برم از اینجا ولی شیرازی تو مسئولش هستی حواست به خیانت در امانت های مکررت باشه من نمیگذرم.والسلام.

+ تاريخ جمعه دهم مهر ۱۳۹۴ساعت 23:56 نويسنده ArghavaN |