بیایید با هم یک قرار بگذاریم.بیایید از تمام لحظاتمان عکسای کنیم.بیایید به هم قول دهیم که عکس هارا در یک جای امن نگه داریم.نه این که با هر سری هنگ کردن گوشی یک فرمت فکتری وتمام!(فهمیدین که منظورم خودم بودم؟)

لحظاتی که با عکس ثبت میکنیم قبل و بعدشان هم در خاطرمان می آیند!من تجربه شخصی ام را به شما گفتم.چون هیچ عکسی از بازه زمانی 10تا 16 سالگی ام ندارم!وایضا هیچ خاطره ای هم یادم نمی آید! آن هم بخاطر موبایل که از وقتی آمد عکس گرفتن با آن مد شد!!!وهمان جریان فرمت واین حرف ها!

این عکس مربوط به شش سالگی من است.آن روز را دقیق دقیق به خاطر دارم.کلا هرعکسی را باجزییات لحظه گرفته شدنش به خاطر دارم...خیلی از دوستان این عکسم را دیده اند ولی گفتم اگر یک روزی اینستارا پاک کردم واین عکس هم نابود شد(کاری که از من هیییییچ بعید نیست) لا اقل در وبلاگم داشته باشمش!


برچسب ها: پیشنهاد, حرف های بزرگترانه, عکس نوشت
+    نویسنده ArghavaN  | 

اینجا

واینجا

و نیز اینجا


برچسب ها: دلتنگی
+    نویسنده ArghavaN  | 

یجوری میگن تبلت مارشال برای تمام فصول انگار تبلت اپل مثلا زمستونا از کار میفته!


برچسب ها: بدبخت نوشت
+    نویسنده ArghavaN  |